Απεικονίζεται ένα banner, όπου στα αριστερά είναι οι μελανοταινίες που προσφέρουμε και δεξιά βρίσκονται όλες οι προσφερόμενες ετικέτες.

Μελανοταινίες - Wax / Resin
Εκτύπωση σε πλαστικές ετικέτες

Για όλους τους εκτυπωτές ετικετών :

Zebra, TSC, Sato, Toshiba, Argox, Cab κλπ

Διαστάσεις Επιτραπέζιων Εκτυπωτών
60 mm 74 m
90 mm 74 m
110 mm 74 m

Η διάσταση 110 mm x 74 m διατίθεται & σε κόκκινο, πράσινο, μπλε.

Διαστάσεις Βιομηχανικών Εκτυπωτών
40 mm 300 m
50 mm300 m
60 mm300 m
73 mm300 m
90 mm300 m
110 mm300 m
154 mm300 m

Η διάσταση 110 mm x 300 m διατίθεται & σε κόκκινο, πράσινο, μπλε.