Μελανοταινίες Hot Foil

Ιδανικές για εκτύπωση με κλισέ (LOT – Ημερομηνία κλπ.)

Διαστάσεις
Όλα τα πλάτη με μήκος 122 m 
Όλα τα πλάτη με μήκος 183 m
Όλα τα πλάτημε μήκος 244 m