Μελανοταινίες για Εκτυπωτή Near Edge

Κατάλληλες για εκτυπωτές με Near Edge κεφαλές:

Smart Date, Domino, Avery, Video Jet, Allen, Easy Print, EIDOS, Savema, κλπ.

Διαστάσεις
35 mm450 m
55 mm450 m
110 mm450 m
40 mm600 m
55 mm600 m
80 mm600 m
102 mm600 m
108 mm600 m