Μελανοταινίες - Resin
Ανεξίτηλη εκτύπωση σε Πλαστικές & σε Πολυεστερικές Ετικέτες

Για όλους τους εκτυπωτές ετικετών :

Zebra, TSC, Sato, Toshiba, Argox, Cab κλπ

Διαστάσεις Επιτραπέζιων Εκτυπωτών
65 mm 74 m 
83 mm 74 m
110 mm 74 m
Διαστάσεις Βιομηχανικών Εκτυπωτών
60 mm 300 m
80 mm300 m
90 mm300 m
110 mm300 m